עדי גודל סולומון דיאטנית קלינית במודיעין - הרצאות וקבוצות