עדי גודל סולומון דיאטנית קלינית במודיעין - מבין לקוחותי